jump to navigation

על הסדנאות

מטרת הסדנאות הבין-תרבותיות היא להעלות את המודעות של המשתתפים לחשיבותה ולהשפעתה של התרבות בעולם העסקים, ולהקנות תובנות חשיבה, כלים ומיומנוית להתמודדות עם סיטואציות בין אישיות בעולם העסקים הבינלאומי.

הסדנאות מיועדות לאנשי צוות ומחלקות ולמנהלים ישראלים ולא-ישראלים, שנמצאים בשלבים שונים של עבודה עם חברות בחו"ל.

נושאי הסדנאות:

הבדלים בין תרבותיים בעולם העבודה הבינלאומי– נעשה בגישת Global cross culture וכן במיקוד לתרבויות ספציפיות.
תקשורת בין- תרבותית
התמודדות עם שונות תרבותית Cultural Diversity
שירות לקוחות חוצה תרבויות
השפעת תרבות על עבודת צוותים בינלאומיים
ניהול צוות מבוזר
סדנאות רילוקשיין

 הסדנאות, ההרצאות ומפגשי הייעוץ האישיים,

מתבצעים בשפות עברית, צרפתית ואנגלית בישראל ובחו"ל.

בסדנאות נערך תרגול פעיל של החומר ע"י המשתתפים באמצעות ביצוע סימולציות, ניתוח מקרי מבחן שנבנים במיוחד לסדנא, ניתוח סרטים ודיאלוגים, עבודה בקבוצות קטנות, ובחינת דרכי התמודדות קונרקרטיים עם מקרים ואירועיים מחיי היום יום של המשתתפים. הדיונים במליאה מאפשרים לבחון לעומק תפיסות עולם ודרכי עבודה, ובאמצעותם המשתתפים רוכשים תובנות שקשורות לייחוד של העבודה המשותפת עם עמיתים או לקוחות מעבר לים.

משך הסדנאות נע בין חצי יום ליומיים, תלוי בנושא הסדנא, כאשר ישנה אפשרות לבצע סדנאות קצרות יותר, וכן במתכונת של הרצאות העשרה.

תכני הסדנאות הם:

התמודדות עם הבדלים בין תרבותיים בעולם העבודה הבינלאומימטרת הסדנא היא לחזק את המודעות להשפעת התרבות על עולם העבודה והעסקים, ולרכוש באמצעות תרגול פעיל של המשתתפים מיומנויות בזיהוי של קודים תרבותיים שונים בעת עבודה עם מנהלים ועובדים מחו"ל. הסדנא נעשת בגישת Global cross culture וכן במיקוד לתרבויות ספציפיות.

תקשורת בין- תרבותית– מטרת הסדנא היא לבחון, לדון ולנתח באמצעות הפעלות וסימולציות מחיי היום יום של המנהלים והעובדים בחברה, את השפעתן של מילים, צורת הדיבור (ישירה -דוגרי או עקיפה) וקצב הדיבור כדוגמאות, על היכולת לפתח קשרים עסקים יעילים ופוריים בין אנשים מתרבויות שונות.

התמודדות עם שונות תרבותית Cultural Diversity– בסדנא נבחן את היחס של המשתתפים בקבוצה למפגש עם תרבות שונה, נבדוק מהם היתרונות והחסרונות של הגיוון התרבותי בעולם העבודה, ונבנה דרכים להתמודדות עם האתגרים שנובעים מהשונות הבין-תרבותית.

סדנאות רילוקשייןסדנאות רילוקשיין שמועברות בשיתוף פעולה עם ג'ודי פיירשטיין. סדנאות הרילוקשיין מיועדות למנהלים, לעובדים, למשפחות, בני הזוג והילדים לפני הנסיעה ועם החזרה לישראל. בנוסף ישנה סדנא ייחודית שמיועדת לאנשי משאבי אנוש שמטרתה לבחון ולחזק את תהליכי הרילוקשיין מבחינה ארגונית.

שירות לקוחות חוצה תרבויות–  בחינת נקודות דימיון ושוני בציפיות של לקוחות, מפיצים וספקים מרחבי העולם משירות לקוחות איכותי. במהלך הסדנא מוצגים חמשת ממדי השירות בראייה בין תרבותית, נבחנים מימדי התקשורת המילולית, הבלתי מילולית והכתובה והשפעתם על לקוחות ממקומות שונים, ועוד. כך מתגבשות טקטיקות ומגוון תכונות שעל המשתתפים לפתח בכדי לתת שירות איכותי בסביבת עבודה בינלאומית. (הסדנא מועברת יחד עם ליאת ענבר, מומחית לפיתוח תהליכי מכירות, ניהול ושרות בארגונים).

השפעת תרבות על עבודת צוותים בינלאומיים– הכנה וביצוע של ישיבות בקשר וירטואלי, תהליכי בנייה והעצמה של צוות בינלאומי מהיבט השפעת התרבות, בחינת היתרונות של שונות בין- תרבותית בצוותים, התמודדות עם מימד השיתוף בידע, וחיזוק תהליכי תקשורת בין-אישית בצוותים בינלאומיים שאינם נפגשים ביום-יום.

ניהול צוות מבוזר– סדנא המיועדת למנהלי צוותים. מטרת הסדנא היא לדון ולבנות תהליכי עבודה, שקשורים לניהול ההון האנושי בצוות, ופיתוח דרכים לשיפור מערך היחסים והתקשורת בין חברי צוות מתרבויות שונות.

למשלחות ואנשי עסקים מחו"ל שבאים לישראל וכסדנאות בחו"ל עבור צוותים שעובדים עםישראלים:  סדנאות, הרצאות ומפגשים אחד על אחד לאנשי עסקים ולחברות מחו"ל בנושא הכרת התרבות העסקית הישראלית. הסדנאות נערכות בישראל ובחו"ל בשפות צרפתית ואנגלית.

הרצאת העשרה:

הבדלים בין-תרבותיים בעולם העבודה– הרצאה אינטראקטיבית, שבוחנת את ממדי התרבות בארגונים, ומציגה דוגמאות לאופנים בהם באה לידי ביטוי התרבות בעולם העבודה והעסקים במדינות שונות. ההרצאות הועברו בכנסי מנהלים בינלאומיים, כנסי חברה ובמפגשי צוות פנים-ארגוניים.

%d בלוגרים אהבו את זה: